Aanleg

De uiteindelijke totale en / of gedeeltelijke realisatie van een opdracht, al dan niet in verschillende stappen kan door Euchlora tuin en landschap, of door u zelf worden uitgevoerd.

Bij de start met het aanleggen van uw tuin worden hoofdlijnen en hoogten uitgezet en kan het grondwerk opgestart worden. Vervolgens wordt uw tuin aan de hand van werktekeningen verder opgebouwd.

Een juiste opbouw van cunet en verharding. Ook alle kabels en leidingen worden in deze fase al meegenomen. Daarna volgt de verdere inrichting van de tuin; beplanting, gazon, elementen, verlichting, etc.

Door de inzet van vakbekwame mensen – onderaannemers voor specifieke deelopdrachten – zijn wij in staat om de hoogste kwaliteit te realiseren. Als gedreven ‘groenmensen’ staan wij garant voor een dynamische aanpak, een kwalitatieve uitvoering en een perfecte nazorg.